دیدار و گفتگوی رئیس و اعضای مجمع پیشکسوتان بسیج با فرماندار ویژه شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، رئیس و اعضای مجمع پیشکسوتان بسیج با فرماندار ویژه شهرستان خوی دیدار و گفتگو نمودند.