برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،  جلسه کارگروه آرد و نان با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.

حسین عباسی در این جلسه از برخورد با نانوایان متخلف خبر داد و افزود: سهیمه ی آرد نانوایان متخلف کم خواهد شد.

در این جلسه مقرر گردید کمیته ای برای بررسی توزیع متوازن نانوایی ها در سطح شهرستان با توجه به پراکندگی جمعیت تشکیل شود.