فتح قریب

مبارزه با رژیم غاصب را ادامه دهید تا ناچار به قبول همه پرسی شود. |رهبر معظم انقلاب |۱۴۰۰/۰۲/۱۷
◽️ زمان پیروزی‌های غافلگیرانه رسیده است.