برگزاری مراسم تکریم و معارفه بخشدار مرکزی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مراسم تکریم و معارفه بخشدار مرکزی با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی برگزار شد.

در این مراسم از زحمات آقای علیرضا ابراهیم اوغلی تجلیل و حسین جباری بعنوان سرپرست بخشدار مرکزی معرفی شد.