اجرای طرح محدودیت های ترافیکی در هسته مرکزی شهر در ایام پایانی سال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی،در اجرای مصوبه شورای ترافیک شهرستان خوی طرح محدودیت های ترافیکی در هسته مرکزی شهر در ایام پایانی سال

از 15 بهمن الی 29 اسفند ماه در خیابانهای طالقانی و شریعتی اجرا خواهد شد.