فرا رسیدن سالروز رحلت جانسوز پیامبر مهربانی و رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تسلیت باد.

فرا رسیدن سالروز رحلت جانسوز پیامبر مهربانی و رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)  تسلیت باد.