بازدید فرماندار شهرستان خوی و نماینده مردم در مجلس از پروژه در حال احداث پایانه مرزی رازی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی و نماینده مردم در مجلس از پروژه در حال احداث پایانه مرزی رازی بازدید نمود.