نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد شهرستان خوی با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار و مدیران سازمان های مردم شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردید.

تیموری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار در این جلسه با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد بازوهای توانمند دولت در جامعه هستند اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد از درون و قلب جوامع بیرون می آیند و از ظرفیت های جامعه برای اهداف خیرخواهانه، کاهش آسیب های اجتماعی و ... بهره می گیرند .

وی افزود : ادارات و دستگاه های اجرایی هم باید در این راستا با سازمان های مردم همکاری کنند و باید بصورت ماهانه با سازمان های مردم نهاد مربوطه جلسه داشته و سازمان های مردم نهاد نیز می توانند از عملکرد ادارات نقد منصفانه داشته باشند .