برگزاری جلسه هیات بازرسی انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه هیات بازرسی انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی شهرستان  خوی به ریاست حمید پویا منش  معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار و رئیس هیات بازرسی انتخابات و اعضای آن برگزار شد.

در این جلسه  در خصوص بررسی مسائل پیش رو بازرسی انتخابات 2 اسفند و برگزاری انتخابات سالم بحث و بررسی و تبادل نظر شد.