بررسی میزان پیشرفت پروژه بهسازی و تعریض محور خوی- قطور- رازی توسط تیموری سرپرست فرمانداری و نجف زاده نماینده مردم در مجلس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، تیموری سرپرست فرمانداری و  نجف زاده نماینده مردم در مجلس از میزان پیشرفت پروژه  بهسازی و تعریض محور خوی- قطور- رازی بازدید نمود.