برگزاری جلسه گروه کار، اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خوی

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه گروه کار، اشتغال و سرمایه گذاری با حضور فرماندار شهرستان خوی و اعضای این کار گروه برگزار شد.

حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در این جلسه به پرداخت تسهیلات برای آسیب دیدگان ناشی از کرونا اشاره کرد و افزود: دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده ازکرونا تسهیلات خوبی در نظر گرفته و ضروری است بانک های عامل در پرداخت این تسهیلات تسریع نمایند.

فرماندار و رئیس گروه کار، اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خوی نقش سرمایه گذاری در ایجاد تولید و اشتغال را مهم ارزیابی نمود و افزود: برای کاهش تصدی گری دولت در تولید و اشتغال باید سهم بخش خصوصی در این حوزه با جذب سرمایه گذاری افزایش یابد تا با رونق تولید و کاهش بیکاری شاهد کاهش بسیاری از معضلات اجتماعی در جامعه شویم.

وی در ادامه یکی از راهکارهای تسهیل جذب سرمایه گذاری را ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: با توجه به وجود زیرساخت های مناسب و موقعیت جفرافیایی استراتژیک شهرستان باید موانع جذب سرمایه گذاری بخصوص در دستگاه های اجرایی رفع شود.

وی درادامه بر فرهنگسازی برای جذب سرمایه گذاری خصوصی در جامعه تاکید نمود.