بازدید سرزده فرماندار ویژه شهرستان خوی ازنحوه اجرای دستورالعمل های بهداشتی در پایانه مسافربری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی در بازدید سرزده از پایانه مسافربری ضمن نظارت بر  نحوه اجرای دستورالعمل های بهداشتی در پایانه مسافربری با حضور در دفاتر شرکت ها و انجمن رانندگان مسافربری در جریان مسائل و مشکلات این پایانه قرار گرفت.

گفتنی است پایانه مسافربری شهرستان خوی به عنوان بزرگترین پایانه مسافربری شمال غرب و غرب کشور یکی از زیرساخت های مهم شهرستان میباشد که در دوران پسا کرونا نقش مهمی در جابجایی مسافر به ویژه به کشور ترکیه از طریق مرز رازی خواهد داشت.