تاکید حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی بر استفاده از سامانه های ضد تگرگ در بازدید میدانی از زمین های کشاورزی بخش فیرورق برای پیشگیری از خسارات تگرگ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی بر استفاده از سامانه های ضد تگرگ در بازدید میدانی از زمین های کشاورزی بخش فیرورق برای پیشگیری از خسارات تگرگ تاکید نمود.