لوح | جشن تکلیف سیاسی

رهبرانقلاب: بنده انتظارم از جوانها این است که حرکت به سمت صندوقهای رأی را هر چه میتوانند ترغیب کنند؛ بخصوص رأی‌اوّلی‌ها که عدّه‌ی کثیری رأی‌اوّلی داریم. حضور اینها در انتخابات در واقع برای اینها مثل جشن تکلیف سیاسی است. ۱۴۰۰/۳/۲۶