بازدید شبانه فرماندار ویژه شهرستان خوی از بازار سنتی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی ضمن بازدید از بازار سنتی در گفتگوی صمیمی با اصناف و کسبه در جریان نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنها قرار گرفت.

فرماندار ویژه شهرستان خوی ضمن استقبال از پیشنهاد بازارایان مبنی بر تشکیل اتاق سرمایه گذاری دستور بررسی توسط اتاق اصناف و تشکیل آن را صادر نمود.