برگزاری اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با حضور فرماندار شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.

سید محمدعابدی در این جلسه یکی از مولفه های  توسعه هر کشوری را رونق تولید دانست و افزود: با اعتبارات اشتغالزایی که دولت در اختیار مردم قرار داده است می توان در راستای رونق تولید و افزایش اشتغال اقدام نمود.

فرماندار و رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خوی  بررسی مولفه های ایجاد اشتغال در شهرستان را ضروری دانست و افزود: تجهیز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر ظرفیت خوبی در شهرستان خوی برای افزایش اشتغال می باشد و می توان این اعتبارات را به این بخش سوق داد.  
                                                                                         
وی در ادامه بر کاستن زمان فرایند دریافت تسهیلات  با توجه به محدود بودن جذب اعتبارات اشتغالزایی تاکید نمود.