اطلاعیه

مردم شریف و عزیز شهرستان خوی

در ادامه اقدامات مستمر اخیر ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس شهرستان خوی که با حداکثر ظرفیت بصورت 24 ساعته و برای مقابله و ممانعت از گسترش شیوع کرونا در شهرستان صورت گرفت؛ با توجه به وضعیت قرمز شهرستان طرح تقویت فاصله گذاری اجتماعی با هدف کمک به قطع زنجیره انتقال بیماری با رویکرد کاهش تماس ها، عدم برگزاری اجتماعات و حذف تردد های غیرضروری اجرا و از بامداد روز جمعه 27 تیر ماه به مدت 24 ساعت تردد وسائل نقلیه به جز تانکرهای حامل سوخت و مواد غذایی فاسد شدنی به مقصد شهر جلفا ممنوع می باشد.