دستور فرماندار شهرستان خوی برای تکمیل و تجهیز ساختمان جدید دفتر خبری صدا و سیما

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از ساختمان جدید دفتر خبری صدا و سیما بازدید و دستور تکمیل و تجهیز این دفتر را صادر نمود.

گفتنی است ساختمان جدید دفتر خبری صدا و سیما در فضایی به مساحت 600 متر مربع شامل بخش اداری و استودیو تولید می باشد.