بازدید فرماندار شهرستان خوی از روند ساخت مجتمع فرهنگی و ورزشی در محله ملاباغی

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در جریان بازدید از روند احداث مجتمع فرهنگی و ورزشی در محله ملاباغی بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید نمود و افزود: پروژه های توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی درجهت حمایت از گروه های آسیب پذیر اجتماعی (کودکان، زنان سرپرست خانوار، معلولین) و ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی، اقتصادی و مشارکت مردم در تامین خدمات زیر بنایی و اجتماعی در سطح شهرستان در حال اجرا می باشد که پروژه مجتمع فرهنگی و ورزشی در محله ملاباغی یکی از این پروژه ها در سطح شهرستان می باشد.