نخستین سالگرد شهادت سردار دلها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد

نخستین سالگرد شهادت سردار دلها، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد