جلسه بررسی رفع اختلاف حدود مرتع بخش صفائیه با حضور تیموری سرپرست فرمانداری شهرستان خوی

در جلسه ای به ریاست تیموری سرپرست معاونت  استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط اختلاف حدود مرتع بخش صفائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تیموری در این جلسه بر رفع اختلاف مراتع با بهره گیری از نظرات کارشناسی، مستندات و رعایت حدود ثبتی و عرفی تاکید نمود.