بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خوی از شرکت آب و فاضلاب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، امیر تیموری سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی از شرکت آب و فاضلاب از جمله بخش آزمایشگاه بازدید نمود.

تیموری در بازدید از بخش آزمایشگاه؛  فعالیت آزمایشگاه های آب و فاضلاب را ضروری عنوان کرد و افزود: این آزمایشگاه ها به عنوان ابزار نظارت برای اطمینان از سلامت و بهداشت آب آشامیدنی و کارکرد صحیح همه بخش های فرایند تولید و توزیع آب همچون تصفیه و بهره برداری برای تامین سلامت جامعه به شمار می آیند.

گفتنی است آزمایشگاه آب شرکت آب و فاضلاب روزانه در 2 نوبت صبح و عصر اقدام به کلرسنجی در سطح شهر میکند و به صورت 6 ماهه منابع (چاه ها و چشمه ها)، مخازن سطح شهر و شبکه آب توسط آزمایشگاه آنالیز شیمیایی میشوند و درصورت داشتن پارامترهای خارج از رنج مجاز بهداشت جهانی از مدار خارج میشود.

شایان ذکر است آزمایش های میکروبی بر اساس برنامه شرکت مهندسی روزانه توسط تیم ازمایشگاه از چاه ها و مخازن و شبکه ها جمع آوری انجام و نتایج به بهره برداری گزارش میشود.