برگزاری جلسه کمیته توسعه و اشتغال بنیاد برکت شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کمیته توسعه و اشتغال بنیاد برکت با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان خوی و اعضای این کمیته برگزار شد.

امیر تیموری سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی به حمایت بنیاد برکت از کسب و کار و تولید روستایی اشاره کرد و افزود: تقویت روستا‌ها به عنوان مولدان اقتصادی می‌تواند منجر به پویایی اقتصاد کشور، رشد اشتغال و کاهش فقر شود.

وی در ادامه از حمایت بنیاد برکت از کسب و کارها در ۴۰ روستای شهرستان خوی خبر داد و افزود: این بنیاد برای این روستاها ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات در نطر گرفته است.

 سرپرست فرمانداری شهرستان خوی در ادامه برضرورت اولویت بندی طرحها زیربنایی در مناطق روستایی با هدف محرومیت زدایی تاکید کرد

همچنین در این جلسه مقرر گردید کمیته ای متشکل از دهیار، شورا و معتمیدین روستاها جهت شناسایی ظرفیت تولید و اشتغال تشکیل شود.