جلسه ساماندهی سد معبر و دستفروشان در میادین اصلی شهر

جلسه ساماندهی سد معبر و دستفروشان در میادین اصلی شهر
حفظ حقوق شهروندی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه ساماندهی سد معبر و دستفروشان در میادین اصلی شهر با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد.
دکتر تیموری در این جلسه بر رعایت حقوق شهروندی در جامعه تاکید نمود و افزود: تمام دستگاه های اجرایی موظف هستند در راستای حفظ حقوق شهروندی حسب وظایف ذاتی خود عمل نمایند.
وی در ادامه بر ساماندهی سد معبر و دستفروشان در میادین اصلی شهر تاکید نمود و افزود: در راستای حفظ حقوق شهروندی، آرامش شهروندان، تسهیل درعبور و مرور و ترافیک شهری ساماندهی سد معبر و دستفروشان در میادین اصلی شهر ضروری می باشد.