برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه کارگروه آرد و نان با حضور حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی به متعادل شدن عرضه و تقاضای نان در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با تمهیدات  انجام گرفته عرضه و تقاضای نان به تعادل رسیده است و 620 نانوایی با 2700 تن آرد در ماه نان مورد نیاز شهرستان خوی را تامین می نمایند.

 فرماندار و رئیس کارگروه آرد و نان شهرستان خوی بر نظارت بر تهیه و توزیع آرد، برخورد شدید با متخلفین و ناامن کردن فضا برای آنها تاکید نمود و افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت، غله و اتحادیه نانوایان باید بر نحوه توزیع آرد تا مرحله پخت و رسیدن به دست مردم به ویژه در مناطق روستایی نظارت تا در این میان تخلفاتی صورت نپذیرد.

 وی در ادامه بر بازنگری در تخصیص سهمیه آرد به نانوایی ها بر اساس مصرف هر نانوایی تاکید نمود.