شهردار خوی:

مطالعات جامع گردشگری خوی بزودی آغاز می شود

مطالعات جامع گردشگری خوی بزودی آغاز می شود
شهردار خوی گفت: پتانسیل های گردشگری خوی در صورت انجام مطالعات جامع تخصصی می تواند بعنوان بخش مهمی از ظرفیت های گردشگری خوی و استان را متحول سازد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان خوی؛ حسن نصرالله پور شهردار خوی در گفت و گو با خبرنگار آذرباخیش گفت : خوی شهری با پیشینه فرهنگی بسیار کهن ، دارای مولفه های متفاوت ، متنوع و بسیار گسترده است و ابنیه های متنوعی از دوره های مختلف تاریخی در سطح شهر بویژه در هسته مرکزی دارد که نیازمند ساماندهی لازم برای ایجاد ساختار جدید گردشگری است.

نصرالله پور افزود : پتانسیل های گردشگری خوی در صورت انجام مطالعات جامع تخصصی می تواند بعنوان بخش مهمی از ظرفیت های گردشگری خوی و استان را متحول سازد.

وی گفت : مدیریت شهری دغدغه ویژه ای برای احیای بافت تاریخی و ایجاد چرخه گردشگری جدید در شهر خوی دارد و تشکیل جلسات متعدد ، با ادارات و نهاد های مرتبط تلاش می کند جایگاه تاریخی ویژه خوی را احیا نماید .

شهردار خوی گفت : موضوع بافت تاریخی خوی سال ها مورد مناقشه بین نهاد های شهرداری ، میراث فرهنگی و راه و شهرسازی بود که پس از جلسات متعدد کارشناسی در سطح شهرستان و استان ، مطالعات جامع گردشگری خوی به زودی آغاز می شود و هم اکنون در مرحله عقد قرارداد است .

نصراله پور تصریح کرد : با انجام مطالعات جامع گردشگری و پیش بینی راهکار های مختلف کاربردی برای احیای بافت تاریخی ، بخش عمده ای از آثار تاریخی بر زندگی روزمره مردم وارد شده و با اجرای جاذبه های گردشگری گام مهمی در ترسیم خط جدید گردشگری ایجاد خواهد شد و دغدغه های مختلف ترافیکی ، جاذبه های بصری و ساماندهی ابنیه تاریخی هم صورت گیرد.