برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور سید محمد عابدی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان خوی واعضای این شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه فرماندهی انتظامی گزارشی از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد پاکسازی نقاط آلوده از لوث وجود توزیع کنندگان و معتادین برای فرماندارشهرستان خوی ارائه نمود.

فرماندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خوی نیز دراین جلسه با اشاره به برنامه های استکبار جهانی در ترویج مواد مخدر در کشور اظهار داشت:ترویج مواد مخدر توطئه ای از سوی استکبار جهانی با هدف ضربه زدن به کشور می باشد ولی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در بخش های ترانزیت، توزیع و مصرف این توطئه را خنثی نموده است.

وی به ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به غرب از طریق ایران اشاره کرد و افزود: ایران هزینه‌های مادی بسیاری در راه مبارزه با مواد مخدر در مسیر جلوگیری از انتقال مواد مخدر به غرب پرداخته است وباید کشورهای غربی بویژه اروپا سهم ومسئولیت خود را در امر مبارزه با مواد مخدر بپذیرند.