بازدید مدیرعامل شرکت دخانیات ایران از کارخانجات دخانیات خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران از کارخانجات دخانیات خوی بازدید نمود.

در این بازدید که حسین عباسی فرماندار ویژه شهرستان خوی و عادل نجف زاده نماینده مردم در مجلس سیاوش افضلی را همراهی می نمودند، مدیر عامل شرکت دخانیات ایران بر راه اندازی مجدد این واحد تاکید نمود.