حضور سرپرست فرمانداری شهرستان خوی در خانه تئاتر و نشریات محلی و دیدار و گفتگوی صمیمی با آنها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سرپرست فرمانداری شهرستان خوی در خانه تئاتر و نشریات محلی حضور و  با آنها دیدار و گفتگو نمود.