پلمب 17 واحد متخلف و 640 بازدید در دومین روز از محدودیتهای کرونایی در شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، در دومین روز از محدودیتهای کرونایی طی 640 فقره بازدید تیم های نظارتی از صنوف مختلف ۱۷ واحد متخلف در شهرستان خوی پلمپ شد.