بازدید محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و امیر حاجیلو فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش از مناطق زلزله زده در قطور خوی

بازدید محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی و امیر حاجیلو فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش از مناطق زلزله زده در قطور خوی