برگزاری جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی در بخش فیرورق

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی حفظ منابع طبیعی و مبارزه با زمین خواری و کوه خواری را جز الویت های اول شهرستان عنوان کرد و افزود: با توجه ظرفیت های بخش صفائیه از جمله خوش آب و هوا بودن و سرسبز بودن آن متاسفانه این منطقه مورد توجه افراد سودجو قرار گرفته است ولی دست افراد سودجو برای تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی بخش فیرورق قطع خواهد شد.

در ادامه این جلسه بعضی از پرونده ها در خصوص تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.