بازدید فرماندار شهرستان خوی از پروژه تعریض محور خوی- رازی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از روند اجرایی پروژه تعریض محور خوی- رازی بازدید و از نزدیک در جریان روند پیشرفت فیزیکی پروژه قرار گرفت.