برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای ترافیک با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

اعمال محدودیت های ترافیکی در ایام آخر سال در هسته مرکزی شهر از جمله مسائل مورد بررسی در این جلسه بود.