برگزاری جلسه کارگروه محلی ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارخوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی ، جلسه کارگروه محلی ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.

تیموری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی در این جلسه با اشاره به توسعه شهری بویژه توسعه کالبدی شهرها و مسائل ناشی از آن در فضای شهری اشاره نمود و تاکید کرد با توجه به  نارضایتی ساکنین شهر و تهدیدات محیط پیرامون از آن مسائل، ناگزیر از اتخداذ تدابیر و ساز و کارهای نوین توسعه شهری هستیم.

وی در ادامه بر شناسائی و اولویت بندی مشاغل و اصناف مزاحم شهری و ساماندهی آنها تاکید نمود.