برگزاری مراسم معارفه شهردار دیزج دیز

در مراسمی با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی، مدیرکل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی و جمع دیگری ازمسئولان، آقای فیروز احمد نژاد بعنوان شهردار جدید شهردیزج دیز معرفی و از خدمات آقای مرتضی سبحانوردی سرپرست سابق این شهرداری تقدیر شد.