اطلاعیه

با توجه به اینکه وضعیت شهرهای استان از تاریخ ۲۲ آذرماه به شرح زیر:

۱- سردشت و شاهین دژ  (زرد)
۲- ارومیه، مهاباد، نقده، پیرانشهر، تکاب،اشنویه، خوی، سلماس،ماکو، پلدشت، چایپاره، بوکان،شوط، چالدران و چایپاره ( نارنجی) خواهند بود، لذا ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مردم عزیز در رعایت دستورالعمل های بهداشتی و اجرای محدودیت های هوشمند ، فرمانداران و مدیران دستگاه های مرتبط نسبت به اجرای محدویتهای ابلاغی ستاد ملی کرونا متناسب با وضعیت ها شهرها، اقدام نمایند.

کمیته امنیتی،اجتماعی و انتظامی ستاد مقابله با کرونا در آذربایجان غربی

۲۰ آذر ۱۳۹۹