راهپیمایی ضد امریکایی - صهیونیستی نمازگزاران شهرستان خوی

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، در پی شهادت سردار پرافتخار اسلام شهید سپهبد سلیمانی، نمازگزاران جمعه شهرستان خوی این اقدام تروریستی را به شدت محکوم کردند.