بازدید فرماندار شهرستان خوی از شهرک صنعتی

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، حسین عباسی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط از واحد های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی بازدید نمودند.

 در این بازدید فرماندار شهرستان خوی بر صادرات محور بودن واحد های تولیدی با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه، تکمیل زیر ساخت های شهرک صنعتی و ایجاد دوربرگردان برای سهولت در رفت و آمد به این شهرک در محور خوی- سلماس تاکید نمود.