تکمیل زیرساخت های مرزی برای تحول اقتصادی در دستور کار قرار دارد

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان در حاشیه بازدید از مرزهای تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت به همراه معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، تکمیل زیرساخت های مرزی از جمله کیله سردشت را از اولویت های استان برای رونق اقتصادی دانست و گفت: برای بهره مندی از ظرفیت مرز به عنوان یک پیشران مهم توسعه، از همه توانمندی های ملی و استانی بهره خواهیم برد.

وی رفع موانع صادرات و واردات در مرز کیله سردشت را از جمله اقدامات در دست اجرا عنوان کرد و افزود: با توجه به تاکیدات ریاست محترم جمهور مبنی بر تقویت دیپلماسی منطقه ای و استفاده از ظرفیت مرز برای تحول اقتصادی، تلاش داریم با اقدامات اساسی نسبت به بهبود معیشت مرزنشینان اقدام نماییم. 

استاندار آذربایجان غربی گفت: با تلاش مرزنشینان و نیروهای جان برکف نظامی و انتظامی، امنیتی و مرزبانی امنیت پایدار به عنوان رکن اساسی تحول اقتصادی در مرزها ایجاد شده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به همراه استاندار آذربایجان غربی امروز با سفر به شهرستانهای پیرانشهر و سردشت علاوه بر بازدید از مرزهای تمرچین و کیله و بخش های مختلف این دو پایانه از جمله شرکت های مستقر، پایانه، گمرک ،بازارچه و بازارچه اشکان با مردم نیز دیدار نموده و در جلسه ای نسبت به بررسی راهکارهای ایجاد تحول اقتصاد مرزی بحث و تبادل نظر نمودند.