برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

تیموری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان خوی در این جلسه ضمن تسلیت شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی از اجرای طرح یاریگران زندگی خبر داد و افزود: با اجرای این طرح هر فرد و خانواده با آشنایی و اشراف کامل بر معضلات، خطرات و آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر و اعتیاد، یاریگر زندگی افراد و خانواده های سالم دیگری نیز خواهد شد و با شکل گیری این زنجیره پویای آموزشی و حمایتی میتوان امیدوارانه به تحقق آینده و جامعه ای عاری از مواد مخدر و اعتیاد فکر کرد.

 در ادامه این جلسه اعضای حاضر در جلسه به بیان نکته نظرات خود  در خصوص اجرای طرح یاریگران زندگی پرداختند.