برگزاری پنجاه و چهارمین اجلاس کمیته فرعی امنیتی خوی - وان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، پنجاه و چهارمین جلسه کمیته فرعی امنیتی خوی- وان به میزبانی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی برگزار شد.

در این نشست، هیأت ایرانی به ریاست سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار شهرستان خوی و هیأت ترک به ریاست والی وان در فضایی کاملاً دوستانه و برادرانه بر اساس تصمیمات کارگروه مشترک امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه نسبت به ارائه دیدگاه های امنیتی مشترک اقدام نمودند .