بررسی مسائل و مشکلات بخش آرد، نان و خبازان با حضور فرماندارشهرستان خوی و مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مسائل و مشکلات بخش آرد، نان و خبازان با حضور سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و علیرضا زارعی مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه نحوه توزیع آرد و نان، میزان سرانه آرد و کیفیت آرد و نان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.