برگزاری جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی و اعضای این شورا برگزار شد.

سید محمد عابدی فرماندار شهرستان خوی در این جلسه حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را یک از عوامل توسعه کشورها عنوان کرد و افزود: برای رسید به توسعه پایدار باید حفاظت و صیانت از منابع طبیعی در الویت اول باشد و عدم توجه به این موضوع صدمات جبران ناپذیری را وارد خواهد آورد.

وی در ادامه نقش مردم در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را مهم عنوان کرد و افزود: باید به نقش مشارکتی مردم در حفاظت و صیانت از منابع طبیعی توجه بیشتری شود.

فرماندار شهرستان خوی از برخورد قاطع  با متصرفان اراضی ملی خبر داد و افزود: پیشگیری از تصرفات و کنترل اراضی ملی از طریق  نظارت‌های محسوس و نامحسوس و بازرس‌های شبانه‌روزی در دستور کار است و با متصرفان اراضی ملی برخورد قاطع میشود.