بررسی مسائل و مشکلات پروژه احداث مجتمع فرهنگی شمس تبریزی با حضور فرماندار شهرستان خوی و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مسائل و مشکلات پروژه احداث مجتمع فرهنگی شمس تبریزی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه  شهرستان خوی و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  برگزار شد.

حسین عباسی در این جلسه مزار شمس تبریزی را از میراث گرانقدر کشور عنوان کرد و افزود: برای حفظ این بنای تاریخی و تبدیل کردن آن به یک میراث جهانی باید پروژه مجتمع فرهنگی شمس تبریزی بصورت فاخر طبق نقشه های مصوب شورای فنی وزارت میراث اجرا تا از ما به نسل های آینده به یادگار بماند.

وی در ادامه به تاثیر مجتمع فرهنگی شمس تبریزی در رونق گردشگری اشاره کرد و افزود: برای رسیدن شهرستان خوی به توسعه پایدار باید صنعت گردشگری با وجود بناها و میراث تاریخی و زیرساخت های مناسب از جمله مرز ریلی و زمینی و فرودگاه رونق یابد.

جباری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این جلسه از آزادسازی ۷ هزار متر مربع برای اجرای پروژه مجتع فرهنگی شمس تبریزی خبر داد و افزود: تاکنون برای اجرای این پروژه طبق نقشه های مصوب بیش از ۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

در این جلسه مقرر گردید اجرای پروژه مجتمع فرهنگی شمس تبریزی طبق قوانین و مقررات در صورت آمادگی به شهرداری خوی واگذار گردد.