اطلاعیه دفتر انتخابات شهرستان خوی در خصوص معابر و محدوده های ممنوعه جهت دایر نمودن ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مهلت قانونی تبلیغات