بازدید سرزده بخشدار صفائیه از دهستان الند و روستای مصطفی آباد

 توحید کاظم لو بخشدار صفائیه با حضور سرزده در دهستان الند و روستای مصطفی آباد، ضمن دیدار چهره به چهره با اهالی محترم از نزدیک مشکلات این روستاها را بررسی نمود.