دیدار بخشدار ایواوغلی با رئیس دادگاه ایواوغلی

 به مناسبت هفته قوه قضائیه بخشدار ایواوغلی با رئیس دادگاه ایواوغلی دیدار کرده و ضمن تبریک این مناسبت از زحمات و تلاش های ایشان تقدیر و تشکر نمود.