برنامه زنده یاشا ایران با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان و تولیدکنندگان

برنامه زنده یاشا ایران با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان و تولیدکنندگان

زمان: پنجشنبه ۲۴ بهمن ساعت ۲۱ شب

سیمای مرکز آذربایجان غربی