معرفی رئیس جدید مرکز آموزش عالی شهید مطهری خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید  مرکز آموزش عالی شهید مطهری خوی با حضور سرپرست فرمانداری خوی و محمودلو سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی برگزار شد.

در این مراسم از زحمات زهرا قنبری رئیس قبلی تقدیر و خانم حورا سودی بعنوان رئیس جدید  مرکز آموزش عالی شهید مطهری خوی معرفی شد.